Zoeken

Algemene voorwaarden


Leveringsvoorwaarden webwinkel

Voor de webwinkel zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaatst u een bestelling bij de webwinkel dan gaat u automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. 

Voorwaarden levering producten

1. Toepasselijkheid 
lid a Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij MPC Import Export BV plaatst. 
lid b Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van MPC Import Export BV zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 
lid c Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd. 
lid d Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij MPC Import Export BV hetzij via de website hetzij rechtstreeks aan het adres van MPC Import Export BV. 
lid e MPC Import Export BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
lid f Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van MPC Import Export BV. 

2. Totstandkoming overeenkomsten 
lid a Na het plaatsen van een bestelling gaat MPC Import Export BV ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan. 
lid b MPC Import Export BV behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden. 

3. Prijzen 
lid a Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Indien BTW van toepassing is, zijn prijzen exclusief BTW. Bij bestellingen met een bedrag groter dan €250,-  zijn de leveringen franco huis Nederland. Daaronder worden verzendkosten berekend.  Al onze prijzen op de webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met valutakoersen of prijsveranderingen. Als er een prijsverandering is opgetreden wordt u automatisch bericht voordat uw bestelling wordt verzonden. 
lid b De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van MPC Import Export BV dan ook is opgenomen. 
lid c In geen van de genoemde prijzen zijn de transportkosten opgenomen. 

4. Betaling en levering 
lid a Na bestelling ontvangt de afnemer een factuur. 
lid b Betalingstermijn is vooruit via Ideal of binnen 14 dagen na factuurdatum. 
lid c Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van het volledige factuurbedrag. 
lid d Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 
lid e Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
lid f Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
lid g De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
lid h Wanneer producten beschadigd aankomen is MPC Import Export BV alleen verantwoordelijk als de producten niet goed verpakt verzonden zijn.