Zoeken

Uitwisselbaarheid


Veelvuldig wordt er gevraagd of buisjes en pompjes onderling uitwisselbaar zijn.

Daartoe kan opgemerkt worden dat er een principieel verschil zit tussen de buisjes van Dräger en die van RAE of Gastec. De Dräger meetbuisjes zijn dikker en afgestemd op de pompkarakeristiek van de aanzuigpomp Dräger Accuro. Gebruik in een andere pomp zal grotere afwijkingen geven in de nauwkeurigheid.

De RAE en Gastec buisjes zijn hele dunne buisjes maar zijn wel geschikt om in de aanzuigpompen van die merken te gebruiken en dus wel onderling uitwisselbaar.

Bij uitwisseling kan er een afwijking in de meetwaarde optreden, we verwijzen daarom ook naar de gebruiksaanwijzing van de gasdetectiebuisjes voor gedetailleerde informatie over nauwkeurigheid.

Meer informatie (in het engels) kunt u hier vinden: Tube interchange